Członkostwo w EGMF

EGMF

EGMF Członkostwo w EGMF, do nabycia w  u dealera Polboto-Agri Sp. z o.o.

Cel 

Celem EGMF jest do reprezentowanie głównych producentów związanych z ukształtowaniem krajobrazu, produkcją urządzeń leśnych i do pielęgnowania terenów zieleni . Pracują oni i rozwijają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa, ergonomii, przyjazności dla środowiska i efektywności energetycznej . EGMF działa aktywnie na poziomie europejskim z użytkownikami, producentami, dystrybutorami, instytutami badawczmi i instytucjami europejskimi w zakresie optymalnych rozwiązań dla tych czasem sprzecznych ze sobą celów. 

Organizacja

Europejska Federacja Producentów Kosiarek została utworzona w roku 1977. Jej członkami byli europejscy producenci kosiarek do użytku domowego, komunalnego i rekreacyjnego oraz krajowe stowarzyszenia reprezentujące tych producentów we Francji, Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Rozszerzyła zakres dzaiałania, obejmując wszystkie urządzenia do utrzymania trawników i ogrodów i w 1993 roku została przemianowana na EGMF Początkowo głównym celem federacji było monitorowania i wpływna produkcję dokumentów technicznych dotyczących norm europejskich i międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa, hałasu, wpływu na środowisko i wydajność. Federacja działa w ścisłej współpracy z Komisją Europejską w sprawie przygotowania dyrektywy swobodnego obrotu i stosowania kosiarek i urządzeń ogrodowych w Unii Europejskiej. EGMF zapewnia, że ​​jej poglądy są brane pod uwagę przez międzynarodowe organizacje naukowe i techniczne. Ma regularne kontakty ze swoim odpowiednikiem w USA - Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

W 1998 roku, w celu poprawy jej funkcjonowania, miały miejsce działania lobbingowe w instytucjach europejskich w Brukseli i jej kontakty z decydentami w tej dziedzinie. EGMF ugruntowała swoją ogólną pozycję z Orgalime, grupy łącznikowej europejskich branż mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i do obróbki metali. 

Obecnie EGMF obejmuje 29 europejskich producentów i 7 krajowych stowarzyszeń z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które stanowią pośrednie członkowstwo w EGMF.

http://www.egmf.org/