close
Menu

Ochrona prywatności i Informacje prawne

Ta strona internetowa zawiera treść dostarczoną przez firmę Deere & Company i jest oparta na układzie dostarczonym przez Deere & Company i licencjonowanym dla firmy Moonda. Odnośnie treści udostępnianej przez firmę Deere & Company w tej witrynie, Deere & Company pozostaje i jest jedynym i absolutnym właścicielem wszystkich praw autorskich, praw do baz danych, praw do projektów i wszystkich praw własności intelektualnej do wszystkich tekstów i grafik oraz układu, wszystkich znaczników / układów / skryptów, kompilacji oprogramowania, źródeł (znak hypertekstu języka i skryptów) i wszystkich innych materiałów.

Treści stron internetowych dotyczących firmy Deere & Company i/lub produktów John Deere nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób, w formie elektronicznej lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Deere & Company, z wyjątkiem zapisywania danych do użytku osobistego lub niehandlowego i podczas tymczasowego korzystania z serwisu. Dealerzy firmy Deere & Company mogą elektronicznie kopiować materiały opublikowane na tej stronie i drukować druki na korzyść i wykorzystanie dla swoich klientów i potencjalnych klientów, pod warunkiem, że informacja o prawach autorskich jest widoczna na wszystkich takich wydrukach.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Firma Polboto Agri Sp. z o.o. dealer maszyn rolniczych produkowanych przez John Deere oraz Vaderstad dziękuje za zainteresowanie okazane naszym produktom. 
Nasza firma będąc administratorem danych osobowych znajdujących się na niniejszej stronie szanuje indywidualne prawo do prywatności i nie gromadzi ani nie zarządza żadnymi danymi osobowymi (w szczególności imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu), o ile dana osoba nie dostarczyła takich danych dobrowolnie. 
Przekazane nam przez Użytkowników (w celu uzyskania szczegółowych danych o naszych produktach) dane osobowe są zbierane i przechowywane. Zebrane informacje umożliwią nam zrealizowanie konkretnych zamówień. Proces zbierania dotyczących Państwa informacji jest przez nas poddany stałej kontroli, gwarantujemy bezpieczeństwo otrzymanych przez nas danych oraz ich właściwe wykorzystywanie w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Dane logów systemowych wykorzystywane są przez Polboto – Agri Sp. z o.o. w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera. Dane te nie pozwalają na identyfikacje użytkownika witryny oraz nie zawierają żadnych informacji o charakterze osobowym. 
Udostępnione nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży, mogą być ona przekazane innym dostawcom, współpracującym z nami firmom w celu udoskonalenia współdziałania prowadzącego do stałego zwiększenia poziomu oferowanych przez nas usług. 
Użytkownik podający swoje dane osobowe ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania. 
Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, nie należących do Polboto – Agri Sp. z o.o., Polboto – Agri Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych. Nasza firma nie udziela gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji zawartych w takim odnośniku. Tego rodzaju odnośniki służą jedynie wygodzie Użytkownika strony. Polboto – Agri Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za występowanie wirusów komputerowych występujących na stronach internetowych, do których prowadzi odnośnik. 
Podczas przeglądania niniejszej witryny na dysku komputera Użytkownika mogą zostać zapisane pewne informacje w formie plików tekstowych, tzw. cookies. Polboto – Agri Sp. z o.o. wykorzystuje te pliki w celu rozpoznawania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzili naszą stronę, tworzenia statystyki odwiedzin. 
Wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników witryny dotyczące definicji, polityki prywatności, zachowania poufności informacji należy kierować na adres info@polboto.com. 
ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
Prezentacja i cała zawartość niniejszej witryny są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Polboto – Agri Sp. z o.o. dopuszcza do wykorzystywania, reprodukcji informacji, ilustracji, znajdujących się na niniejszej stronie wyłącznie do niehandlowych celów osobistych, nie wolno ich modyfikować, publikować, licencjonować bez uprzedniej pisemnej zgody Polboto – Agri Sp. z o.o. 
Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Polboto – Agri Sp. z o.o., Deere & Company oraz Väderstadt – Verken AB. 
Informacje podane na naszej stronie nie są wiążące, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Polboto – Agri Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wiążące się z korzystaniem z niniejszej lub jakiejkolwiek innej łączącej się z nią strony internetowej. Odpowiedzialność ta nie obejmuje wszelkich utraconych zysków, w szczególności poniesionych strat oraz utraconych korzyści, uszkodzenia programów komputerowych lub nośników danych. 
Polboto – Agri Sp. z o.o. zastrzega możliwość występowania na niniejszej stronie nieścisłości technicznych i typograficznych dotyczących prezentowanych urządzeń. Zawarte na stronie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu sprawdzenia dostępności wszelkich produktów i usług, serwisu, gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio z pracownikami naszej firmy. 
Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. Użytkownicy niniejszej strony internetowej sami odpowiadają, poprzez regularne jej przeglądanie za uzyskanie aktualnych informacji. Polboto – Agri Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia wraz z nowymi edycjami niniejszej witryny. 
Wymienione powyżej warunki podlegają prawu polskiemu i zostały zgodnie z nim unormowane.